Vtipný dokument o kraji

Belgická televízia Vier navštívila srdce Slovenska - Banskú Bystricu. V meste a jeho okolí natočila vtipný dokument, ktorý ilustruje život Slovákov taký, aký je.  Nejde o tradičnú nudnú reportáž, ktorá ukáže iba pamiatky, ktoré môžu turisti navštíviť a jedlá, ktoré môžu ochutnať. Reportáž, v ktorej uvidíte korytnačku s dvomi hlavami, Kofolu ako tradičný nápoj Slovákov, či poštové známky, ktoré Slováci vydávajú pri každej možnej príležitosti, odvysielala belgická televízia v marci 2013. Reportáž je v holandskom jazyku (teda jazyku Flámov), ale vďaka vstupom v slovenčine porozumiete celému kontextu.

 

 

Ufo v Devíčí

Šokujúca a pekne zdokumentovaná dôveryhodná výpoveď pána  Daniela Kornela ukazuje ako bol svedkom pristátia neznámeho objektu, v blízkosti ktorého sa pohybovala robotu podobná bytosť. UFO, ktoré pristálo a toho istého robota videli aj iní, nezávislí svedkovia. Pán Kornel tvrdí, že to bol "inoplanetárny robot". Očitým svedkom popisovaný mimozemský robot, dňa 29. augusta 1941

_________________________________________________

Zaujímavosti

03.05.2011 19:24
  Temná kapitola našej minulosti Kresťanský stredovek ožarovali plamene svätej inkvizície. Viera v Boha nemohla existovať bez viery v pekelné mocnosti. Vieru a poslušnosť mal podporovať nezmieriteľný a krutý boj s diablom a ľuďmi obvinenými z toho, že s ním uzavreli zmluvu a namiesto Boha ho...
21.03.2011 09:24
Nález ľudských pozostatkov nebýva na našich hradoch bežným javom. O to väčšie prekvapenie bolo, keď pri obhliadke vonkajšieho opevnenia hradu Čabraď sa v lístí objavila spodná ľudská čeľusť. Už na prvý pohľad javila známky zvetrania, nemohlo ísť preto o čerstvú kosť. Ležala na povrchu, na tom...
20.03.2011 15:19
Prinášame Vám krátku správu o krupinských pivniciach, ktorá vyšla v novinách Chýrnik v roku 1892: "Katakomby v Krupine. Okolo Krupiny a popod mesto Krupinu tiahnu sa krížom krážom katakomby, ktoré tiahnu až po Štiavnicu. Hordy pustošiacich Turkov a Tatárov prinútili starých obyvateľov Krupiny...
20.03.2011 15:00
  Najznámejším slovenským mestom, v ktorom upaľovali čarodejnice bola Krupina. Mnohé z vypočúvaných a odsúdených čarodejníc vypovedali, že čarám ich naučil Zlý. Podriaďovali sa vraj tomuto Zlému a plnili jeho rozkazy. Tu sú niektoré s udalostí v Krupine za stredoveku: Žofia Krištofíčka vtedy...

Krupina v roku 1995

Štangarígeľ

Parížske katakomby

Na rozdiel od prechádzky po krupinských podzemných chodbách  by ste mali po návšteve parížskych katakomb zaručene zlé sny. Začali vznikať už v staroveku, keď Rimania pod Parížom dolovali kameň a od roku 1780 sa stali skladiskom ľudských ostatkov zo zrušených cintorínov, ktoré museli ustúpiť novej mestskej zástavbe. Do roku 1814 už boli do katakomb umiestnené ostatky viac ako šiestich miliónov ľudí v chodbách dlhých niekoľko stoviek kilometrov  v hĺbke vyše 20 metrov pod celým Parížom, z ktorých je iba časť (asi 2km) sprístupnená verejnosti.