Na bicykli po Honte II. časť

Okolo Sitna

Jedna z najnáročnejších cyklistických trás po Honte, ktoré som absolvoval, je okruh okolo Sitna. Nie je však až taký náročný, aby sa po patričnej príprave nedal zvládnuť. Chce to len pevnú vôľu. Dlho som rozmýšľal, odkiaľ opis trasy začať, zvíťazila opäť Krupina.
Z námestia v Krupine vyrážame smerom na Zvolen. Po príchode do Babinej odbočíme za parkom  v strede dediny vľavo na červenú značku „Rudnej magistrály“. Asfaltovou cestou až po hnojisko, kde odbočíme vľavo na kamenistú cestu popod kravín do lesa. Lesom pokračujeme miernym stúpaním na lúky na Holom Vrchu. Spodná časť kotliny je chránená pre výskyt žltohlava európskeho a iných rastlín. Pokračujeme okrajom lesa poza betónový kríž do sedla Veterná. Ďalej cez „Kuraciu“ na lúky nad Banským Studencom. Popri hnojisku prechádzame na asfaltovú cestu, ktorá nás zavedie do dediny. Ak odoláme lákaniu „Kolpašského tajchu“, pokračujeme cestou do Banskej Štiavnice. V Štiavnici sa pustíme južným obchvatom. Čo to znamená? Minieme sídlisko Drieňová a zjazdom sa dostávame na okružnú cestu, na križovatke pod stanicou doľava, stále z kopca až na križovatku nad benzínovou pumpou.  Tam odbočíme vpravo – smer Levice. Tiahle stúpanie vyžmýka z človeka takmer všetky sily. Zvlnenou cestou prechádzame cez Štiavnické Bane, až do sedla Peciny. Tu je križovatka, na ktorej sa môžeme rozhodnúť, či pôjdeme doľava alebo doprava. Opíšem obidve možnosti.
Prvá možnosť: odbočíme vpravo a o chvíľu míňame Richnavské jazerá, cesta ide teraz skoro po rovine, až po križovatku. Odbočíme vľavo a čaká nás dlhý zjazd dolinou po odbočku na Štrampochu. Vpravo cez Pukanecké majere sa dokotúľame do bývalého baníckeho mesta Pukanec. Na námestí vľavo za mestom sa vydáme opäť vľavo na Bohunice, potom stále rovno až do Bátoviec. V bývalom sídle župy na námestí odbočíme vľavo pri opevnenom kostole do Žemberoviec. Až po Žemberovce sa tešíme z roviny až sa dostaneme na cestu Levice – Hontianske Nemce, kde odbočíme vľavo a radosť nás začína prechádzať – nasleduje tiahle stúpanie na Tlstý vrch, zjazd do Ladzian a opäť stúpanie...prechádzame Sebechleby, Hontianske Nemce a sme v Krupine. Konečne!

Trasa je dlhá asi 85 km, dá sa zvládnuř za 6-7 hodín. Pozor! – je náročná.

Druhá možnosť: zo sedla Peciny odbočíme vľavo a čaká nás príjemný zjazd k jazeru Počúvadlo. Ďalšie pokušenie - v lete vo forme kúpania a bufetov. Keď ho prekonáme, spúšťame sa prudkým zjazdom, neskôr oddychovými úsekmi k dedine Počúvadlo.  Dedinu obchádzame v miernom stúpaní a opäť nasleduje zjazd do Baďanu. V strede dediny sa cesta rozdvojuje: vpravo na Jabloňovce a Bátovce (za Jabloňovcami na križovatke doľava), ďalej by sme pokračovali v ceste ako pri pukaneckom variante. My však odbočíme v Baďane doľava na Klastavu. Do Klastavy vedie prudký zjazd a potom stúpanie. Kto sa ho zľakne, môže sa z Klastavy vydať napravo príjemným zjazdom až do Ladzian – cesta je celkom dobrá. Ak budeme pokračovať na Beluj, čaká nás strmé, neskôr tiahle stúpanie a následne zjazd do Beluja. Z Beluja je stúpenie miernejšie, ale o to prudší je zjazd do Prenčova.  V Prenčove odbočíme doľava na Banskú Štiavnicu.  Cestou je možnosť občerstvenia na „Samaritánke“ – výborná voda. Na okraji Sv. Antona odbočíme vpravo na Žibritov. Čaká nás posledný bombónik – stúpanie po ceste, ktorá je z roka na rok horšia. (v súčasnosti opravená –pozn.red) Keď sa vyškriabeme na Žibritov, máme vyhrané. Nasledujú ešte dve, tri stúpania, ale v podstate je to zjazd až do Krupiny.
Trasa je dlhá asi 70 km, dá sa absolvovať za 5-6 hodín. I táto trasa je náročná a vyžaduje veľa telesných, ale najmä duševných síl.

Mapa č. 138 Štiavnické vrchy

         č. 140 Krupinská planina, Dudince (Pukanecký variant)

                                                                                Jozef Lupták