STK informuje

15.04.2012 13:52
Medzi základnú povinnosť pre prevádzkovateľa vozidla podľa § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov patrí zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené povinnou...
15.04.2012 13:45
Základné a alternatívne povolené rozmery ráfikov (diskových kolies) a rozmery a druhy pneumatík sú pre každé vozidlo (značka, typ, variant, verzia) definované v jeho typovom schválení. Na vozidle sa smú používať len schválené, typovo schválené alebo homologizované pneumatiky a diskové kolesá,...
15.04.2012 13:26
Novela zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorá začala platiť od 1. septembra 2009 stanovuje, že všetky vozidlá kategórie L, M, N, O, T, C, R, Ps a Ls (vrátane všetkých motocyklov, traktorov, pracovných strojov samohybných, snežných...

STK - najčastejšie otázky