Zvíťazili na Švábe

V utorok 6. októbra sa  študenti 3. ročníka Gymnázia A. Sládkoviča pod vedením Oľgy Gajdošíkovej zúčastnili akcii v osade Šváb pri Krupine. Študentov prišla podporiť aj nová pani riaditeľka Gymnázia A. Sládkoviča Mgr. Monika Strehárová.  Mesto Krupina v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Krupine usporiadalo spomienkové podujatie s témou 70. výročie ukončenia II. svetovej vojny. V doobedňajších hodinách nás pri pamätníku Alexandra Nevského privítal generál  Ing. Stanislav Petrenec. Po príhovore spolu s  primátorom mesta zapálili partizánsku vatru, ktorá horela až do ukončenia celej akcie. Nasledovali príhovory hostí a kladenie vencov k pamätníku.  Dvaja z našich študentov – Tomáš Tomašovic a Samuel Miškov počas úvodného ceremoniálu držali čestnú stráž pri spomínanom pamätníku. Súčasťou bola aj súťaž študentov základných a stredných škôl v našom meste, ktorá pozostávala zo štyroch oblastí. Súťažilo sa v kvíze zameranom na obdobie II. svetovej vojny, v hode granátom, v streľbe zo vzduchovky a v zdravotníckej príprave. Na 1. mieste sa umiestnilo Gymnázium A. Sládkoviča s počtom bodov 39, na 2. mieste ZŠ J. C. Hronského s počtom bodov 35,5  a  3. miesto získala ZŠ E. M. Šoltésovej s počtom bodov 31. Ďakujeme študentom, ktorí sa snažili v každej disciplíne a prispeli ku krásnemu 1. miestu – Ada Bartošová, Katka Kleniarová, Janko Šebian, Janko Lupták, Marko Križan, Filip Babiak, Peťo Pavlenda a Ľudko Gálus.

 Mgr. Oľga Gajdošíková

Spomienkové podujatie