ZŠ E.M. Šoltésovej v Krupine otvorila svoje dvere predškolákom

V posledný januárový deň privítal predškolákov  v pavilóne školy usmievavý zajko. Mama zajačica spolu s ním ich oboznámila, čo ich čaká v ich možno budúcej školičke. Nezabudla pripomenúť, že svojho zajka nemohla pustiť do sveta bez vzdelania. Ešte by sa niekde stratil!
Po krátkom zoznámení sa  v školskej jedálni si deti, rodičia aj starkí, ktorí sprevádzali svoje vnúčatká, prezreli krátku ukážku práce s interaktívnou tabuľou. Zvieratká slon, zajac, kocúr Ryšavec a žirafka  spolu so štvrtákmi  ich „vyskúšali“ z geometrických tvarov, farieb, tajného písma. Potom sa všetci premiestnili do veľkej školy – hlavnej budovy, kde ich pozdravili krátkym programom „družinári“ z ŠKD Stonožka. Hneď po programe boli rozdelení do dvoch skupín. Postupne prešli po stanovištiach, kde už na nich čakali ich budúci spolužiaci. V učebni  biológie  sa zoznámili so kostrou, mikroskopmi, vyskúšali si umelé dýchanie na figuríne...
V ďalšej triede – laboratóriu fyziky ich už čakali naši siedmaci. Spoločne s nimi si vyskúšali zapojenie elektrického obvodu. Okrem rozsvietených žiaroviek sa rozžiarili aj detské očká. Jazýčky si rozcvičili na angličtine v jazykovom laboratóriu. Preverili aj našu audio a video techniku, keď si zaspievali pieseň o farebnej abecede. Učebňa PC sa na chvíľu premenila na dabingové štúdio, kde sa deti preniesli do ríše zvieratiek, ktorým prepožičali svoj hlas.
Rodičia sa tiež zaujímali o vyučovanie v nultom ročníku. Pani Križanová ich podrobne oboznámila s didaktikou, metodikou a obsahom výučby v tomto ročníku ZŠ, ktorý je určený pre žiakov, ktorí nedosahujú školskú zrelosť. V klubovni ŠKD čakala škôlkarov už len zábava. Všetci sa premenili na zajačikov. Ukrytí za maskami, ich niektorých rodičia ani nespoznali. Na trampolínu si niektorí museli počkať v rade.  Naši športovci to ale zvládli.
Dobre naladení sa poďakovali zajačikovi a rozlúčili sa s ním spoločnou pesničkou. Odmenou im bola sladká mrkvička.   
Mgr. Oľga Láslová

Deň otvorených dverí

Táto fotogaléria je prázdna.