Zápis do I. ročníka

Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej v Krupine pozýva rodičov a predškolákov na zápis do 1. ročníka. Tešíme sa na Vás 6. februára 2014 od 13.00 hod v prístavbe školy. (Zápis nie je možný bez účasti dieťaťa. Potrebné je priniesť doklady: rodný lisť dieťaťa, preukaz poistenca a občiansky preukaz rodiča/zákonného zástupcu.)