Z osady za históriou, kultúrou a umením

Vďaka Nadácii SPP Bratislava sa deťom zo sociálne slabšieho prostredia splnil sen a zažili množstvo zaujímavých a podnetných chvíľ na ceste za históriou, kultúrou a umením, a tiež prírodnými krásami našej krajiny. Obetavá pedagogická pracovníčka zo súkromného zvolenského centra voľného času Quo vadis, pani Oľga Vangová, spolu s kolegami a rodičmi detí realizovala od 21.januára do 31. Augusta 2018 projekt, ktorého úlohou bolo vzbudiť v deťoch záujem o vzdelávanie, vytvoriť si vzťah ku kultúre, umeniu a histórii svojej vlasti. Zároveň sa im sprístupnilo plnohodnotné trávenie voľného času, nielenže spoznali históriu navštívených miest na Slovensku, ale mali aj možnosť spoznať divadelnú tvorbu, navštíviť pamätné izby a múzeá známych hercov, ktorých poznajú z rozprávok, rodákov z regiónu – Štefan Kvietik, Július Pántik a Milan Kňažko v Dolných, Stredných a Horných Plachtinciach.

Kde všade deti boli a čo všetko zažili:

21.januára  – Divadlo J.G. Tajovského, Zvolen – predstavenie pre deti Smelý zajko. Mnohé z detí boli v divadle prvýkrát v živote a z predstavenia boli nadšené.

28. januára – Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica – prestavenie Gulliverove cesty.  Návštevou Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene a Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici získali deti informácie o bábkovom herectve, vybavenosti kočovných divadiel a ich histórii a okrem iného, aj základy spoločenského bontónu.

 2. februára – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý kameň a pamätné izby hercov Štefana Kvietika a Milana Kňažka v Plachtinciach. Poznanie začiatkov ich hereckého prejavu  v školských a ochotníckych divadlách a ich skromný život na dedine. Pozorovanie a porovnanie jednoduchého života hercov na dedine so životom dnešných detí zo znevýhodneného prostredia. Vzbudenie záujmu o hranie detských divadelných hier podľa vzoru uvedených hercov a objavovanie talentu v sebe. Prostredníctvom tematického výletu návštevou Múzea bábkarských kultúr a hračiek na Hrade Modrý Kameň, spoznali aj iné kultúry za hranicami vlasti, v ktorej žijú. Na záver sa deti venovali činnosti v tvorivých dielňach.

20.februára – Bystrianska jaskyňa pri Brezne, väčšina z detí bola v jaskyni prvýkrát. Cestou späť sa zastavili v Múzeu SNP v Banskej Bystrici, aby sa oboznámili s históriou slovenského národa. Chlapcom sa páčil i okolitý areál s expozíciou vojenskej techniky.

1. mája – Deň otvorených dverí v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene, deti mali možnosť vidieť zákulisie divadla, divadelnú techniku, porozprávať sa s hercami a vypočuť si rozprávky v ich podaní. Tiež sa venovali tvorivým dielňam, pričom svoju zručnosť využili na výrobu divadelných masiek z papiera, dreva a zabavili sa pri rôznych súťažných hrách. Poobede v ten istý deň ešte stihli navštíviť Tekovské múzeum v Leviciach.

2. júna- Donovaly a obľúbené Habakuky, veľmi sa im páčil program i krásne prírodné prostredie. Poobede sa deti zviezli vláčikom Čiernohronskou železnicou v Čiernom Balogu a pozreli si Lesnícky skanzen. Tiež nezabudnuteľný zážitok a krásna príroda.

30. júna – Zábavný park Christiland v Sklenom pri Kremnici – kresťanský festival, kde si deti užili veľa zábavy.

5. júla (Sviatok sv.Cyril a Metod) -   Bratislava, návšteva hradu, prezidentského paláca, modrého kostolíka a najviac sa deťom páčila plavba výletnou loďou z Bratislavy do Čunova s návštevou Danubiana- centra moderného umenia.

16. júla – Divín, Halič, Šomoška, Vígľaš, Pstruša – Masarykov dvor. Deti sa oboznámili s históriou uvedených miest a ako bonus ich pozval Jožo Pročko, rodák z Haliča na obed.

20. júla – Nitra- Slovenské poľnohospodárske múzeum, kde sa najmä chlapcom páčila poľnohospodárska technika. Poobede sa vybrali do Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.

24. júla – Múzeum vo Svätom Antone a Banské múzeum v prírode, štôlňa Bartolomej. Zostup do bane bol iste pre deti výnimočný zážitok, mali možnosť oboznámiť sa s prácou baníkov v minulosti. Potom ešte absolvovali prechádzku historickým centrom mesta.

Očakávaným kvalitatívnym výsledkom projektu zo strany realizátorov bolo zvýšenie vzdelanostnej úrovne, kultúry života, získanie nových vedomostí v oblasti kultúry a života hercov a ich začiatkov na ceste za herectvom, zlepšenie vnímania svojich hodnôt, získanie spoločenských návykov a vhodného správania sa pri kultúrnych podujatiach a vystupovaní na verejnosti. V neposlednom rade mali deti zo sociálne slabých rodín možnosť zmysluplne využiť svoj voľný čas, čo môže mať na ne do budúcnosti pozitívny vplyv.

Vďaka za podporu patrí Nadácii SPP Bratislava, ktorá poskytla na tento účel finančnú čiastku 5 000 EUR.

Miroslava Hanuliaková

    

Z osady za históriou, kultúrou a umením

Táto fotogaléria je prázdna.