Z histórie Európskeho dňa jazykov

Jeho korene siahajú do roku 2001, najskôr existoval ako Európsky rok jazykov (The European Year of the Languages). Organizátormi boli Rada Európy a Európska únia a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu. Úspech projektu Európsky rok jazykov prispel k tomu, že Rada Európy sa rozhodla vytvoriť každoročnú tradíciu a vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov. Takisto bolo vytvorené oficiálne logo, slogany a internetová stránka. Všeobecnými cieľmi Európskeho dňa jazykov sú: upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov, podpora jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy, podpora celoživotného jazykového vzdelávania v školách i mimo škôl a Európsky deň jazykov v našej škole. Keďže Európsky deň jazykov, teda 26. september, v tomto roku pripadol na sobotu, naše aktivity sme boli nútení urobiť skôr – 24. septembra. Prvú vyučovaciu hodinu sme si vypočuli školskú reláciu o jazykoch v Európe, rôzne zaujímavosti o ich používaní a o vplyve angličtiny na ostatné jazyky. Následne sa žiaci 1. až 5. ročníka pobrali do kina, kde si pozreli moderne spracovanú rozprávku v anglickom jazyku Mr. Wolf and three little pigs v podaní hercov Divadelného centra v Martine. Hneď nasledovalo predstavenie pre starších žiakov American Dream, samozrejme, tiež v anglickom jazyku. Už teraz sa tešíme, čo nám herci ukážu o rok! Poslednou aktivitou Európskeho dňa jazykov je video našich žiakov, kde predstavujeme verejnosti všetky jazyky, ktoré sa na našej škole učia. Keďže práce na videu je veľa, zverejníme ho až o pár dní. Je sa na čo tešiť!

Renáta Sviteková