WAY INDUSTRIES zvýšila odbyt svojich výrobkov takmer o 40%

Spoločnosť WAY INDUSTRIES, a.s. Krupina medziročne zvýšila predaj svojich výrobkov o 38,8%. Tržby spoločnosti totiž podľa predbežných výsledkov dosiahli za minulý rok 19,3 mil. EUR, pričom v roku 2013 predstavovali 13,9 mil. EUR. "Výrazné oživenie nastalo v segmente špeciálnej techniky, kde sme ukončili vývojovú fázu a začali s výrobou prototypov. Okrem servisu a dodávok náhradných dielov sa nám tiež podarilo expedovať odmínovacie systémy Božena do Indonézie. V oblasti civilnej techniky sme nabehli na výrobu nových zvarencov pre partnerov zo západnej Európy," zhodnotil uplynulý rok generálny riaditeľ WAY INDUSTRIES Bohuslav Lipovský. Spoločnosť podľa neho začlenila v roku 2014 do svojej štruktúry aj Stredoslovenské strojárne Vyhne, a.s. Nižší odbyt stavebných mechanizmov zdôvodnil ukončením stratových obchodných kontraktov. Z titulu embarga do Ruskej federácie sa spoločnosť snaží toto teritórium nahrádzať partnermi z Ázie a Afriky. "Vo finančnej oblasti sa nám podarilo dostať ukazovateľ EBITDA zo záporných hodnôt takmer na nulu s pozitívnym vývojom do budúcnosti. Našou snahou je nastaviť podnik na zdravý financovateľný model. Zo strany zahraničných odberateľov evidujeme rastúci záujem nielen o novú výrobu, ale aj o repasovanie existujúcej techniky," skonštatoval B. Lipovský. Podčiarkol najmä tradíciu a know-how spoločnosti WAY INDUSTRIES v oblasti zbrojárskej techniky. Ako dodal, spoločnosť civilnú výrobu využíva najmä na prekonanie sezónnosti a nárazovosti projektov špeciálnej techniky. "Dúfam, že sa nám podarí rozvinúť užšiu spoluprácu aj s Armádou Slovenskej republiky. Vieme sa zapojiť do programov jej obnovy," uzatvoril B. Lipovský. Spoločnosť WAY INDUSTRIES vznikla v roku 2009, pričom pokračuje v Krupine vo výrobnom programe stavebnej a odmínovacej techniky. Výrobné portfólio tvoria šmykom riadené nakladače, oceľové konštrukcie, odmínovacie a bezpečnostné systémy. Takmer 94 % celkovej produkcie smeruje na export. Spoločnosť zamestnáva zhruba 200 pracovníkov.

Peter Benčurik