Výlet do vedecko-zábavného centra Atlantis

Štvrtého marca sme sa my, deti zo školského klubu Stonožka a pani vychovávateľky, vybrali na výlet do vedecko-zábavného centra Atlantis v Leviciach. Rozdelili sme sa na dve skupiny a v očakávaní sme vstúpili do prvej miestnosti, kde nám pani animátorka rozpovedala príbeh o Cyrilovi a Metodovi. Okrem toho, že sme sa dozvedeli ako priniesli písmo do našej ríše, sme si samotný príbeh o solúnskych bratoch i zahrali. Tiež sme si mohli vyskúšať písanie na voskové tabuľky starým písmom – hlaholikou. Zistili sme, že písať perom do zošita je oveľa lepšie a jednoduchšie. V ďalších miestnostiach na nás čakalo množstvo interaktívnych objektov, cez ktoré sme spoznávali fyzikálne zákony a prírodné javy. Najatraktívnejšia bola miestnosť plná bublín, do ktorých sme sa mohli i ukryť. Zaujímavé bolo zahrať sa so žeriavom, či bicyklovať a pritom pomocou vyrobenej energie rozsvietiť žiarovky. S nadšením sme prechádzali všetkými aktivitami, riešili hlavolamy a záhady. Stihli sme navštíviť aj obchodík so suvenírmi a občerstviť sa v bufete. Domov sme si odnášali veľa nezabudnuteľných zážitkov a nových vedomostí.

Atlantis