Výlet do Atlantis

Deti zo školského klubu Stonožka a pani vychovávateľky zo ZŠ E. M. Šoltésovej sa v stredu 15. novembra vybrali na výlet do vedecko-zábavného centra Atlantis v Leviciach. Rozdelili sa na dve skupiny a v očakávaní  vstúpili do prvej miestnosti, kde im pani animátorka rozpovedala príbeh o vesmíre.  Okrem toho, že sa dozvedeli, ako funguje vesmír, mohli si vyskúšať skafander vyrobený v NASA.  Pomocou lopty si ukázali, aký je beztiažový stav a veľkým zážitkom bolo posedenie v module Apolo 13.  V druhej miestnosti si vypočuli zaujímavosti o ľudskom tele. Najviac sa však žiakom páčila hra na fakt alebo mýtus, kde sa dozvedeli veľa nových zaujímavostí. V ďalších miestnostiach s  množstvom interaktívnych objektov spoznávali fyzikálne zákony a prírodné javy. Najatraktívnejšia bola miestnosť plná bublín, do ktorých sa mohli i ukryť. Zaujímavé bolo zahrať sa so žeriavom, či bicyklovať,  a pritom pomocou vyrobenej energie rozsvietiť žiarovky. S nadšením prechádzali všetkými aktivitami, riešili hlavolamy a záhady. Stihli navštíviť aj obchodík so suvenírmi a občerstviť sa v bufete.

Lucia Guttenová

Atlantis

1 | 2 | 3 >>