Vianočný medovník - tradičné Vianoce

Stredná odborná škola obchodu a služieb M. R. Štefánika 8, Krupina pod záštitou primátora mesta Krupina Ing. Radoslava Vazana a v spolupráci s Občianskym združením Tradičná Chuť regiónov Slovenska Vás pozývajú na 6. ročník súťaže „ Vianočný medovník – Tradičné Vianoce “ dňa 9.12.2016.  Miesto konania: Kino Kultúra Krupina, čas konania: 8,30 hod. – 12,30 hod.

Program:

1. Vianočný koncert . 2. HONT Tradičné zvyklosti v Advente a cez Vianoce. 3. Verejná ochutnávka pečiva spojená s hodnotením vianočného pečiva, zákusku. 4. Tombola . 5. Workshop na tému Med a zdravá výživa ľudí. 6. Tombola . 7. Vyhodnotenie súťaže Euroškola. 8. Vyhodnotenie súťaže Vianočný medovník. 9. Ukončenie.

Cieľom podujatia je prehĺbiť záujem žiakov o tradície našich predkov, zdravú výživu a vianočné pečenie. Sprievodné akcie: „Za vianočným oknom“ výstava venovaná tradíciám, ktoré sa spájajú s najkrajšími sviatkami roka - Vianocami. Vystavené budú práce žiakov Základnej umeleckej školy v Krupine, víťazné a vybrané práce zo súťaže Vianočný medovník. Začiatok vernisáže: 16,00 hod. Miesto: Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine. Súťažiť sa bude v nasledujúcich kategóriách:

1. Najkrajší vianočný medovník - zhotovený doma doniesť do 8.12.2016 alebo v deň súťaže do 8,30 hod. Hodnotí sa vzhľad, vypracovanie, nápad. Exponát bude umiestnený v múzeu ako súčasť výstavy „Za vianočným oknom“.

2. Najchutnejšie vianočné pečivo, zákusok – výrobok musí obsahovať med ako surovinu. Výrobky sú zhotovené doma doniesť do 8.12.2016, alebo v deň súťaže 9.12. 2016 do 8,30 hod. spolu so zoznamom surovín, ktoré sa použili na výrobu.

Hodnotí sa vzhľad, použité suroviny, chuť. Pri víťazných exponátoch je potrebné dodať receptúru - po skončení súťaže. Súťažiaci prihlásením do súťaže dáva súhlas, aby jeho prihlásené exponáty boli použité v súlade s hore uvedenými pokynmi súťaže. Hlavnú cenu, venujú sponzori SOŠOaS Krupina a primátor mesta Krupina Ing. Radoslav Vazan. Hodnotiaca komisia bude zložená z odborníkov z praxe -zástupcovia potravinárskych firiem, majstri OV a učitelia odborných predmetov SOŠOaS Krupina . Súťaž je určená pre žiakov škôl a širokú verejnosť v regióne BBSK, ako aj pre každého nadšenca vianočného pečenia. Hotové upečené pečivo, Vianočné medovníčky je potrebné doručiť do školskej cukrárne Študentský sen, so sídlom na Svätotrojičnom námestí 5. Krupina /Dom služieb/, najneskôr do 8.12. 2016 do 17,00 hod., alebo v deň konania súťaže do Kina Kultúra v Krupine do 8,30 hod. Dovoľujeme si Vás touto cestou pozvať do súťaže, ktorej úlohou je pripomenúť tradičné recepty z nášho regiónu spojené s najkrajšími sviatkami roka Vianocami.

Informácie na tel. čísle: 5519442, 5512403, 0908 920 728

Mgr. Anna Borbuliaková