Vec: Sťažnosť

Vážená pani Dominika Šulková, Manažér marketingu a komunikácie s verejnosťou — korporátne PR.

Dňa 7.4.2016 Navštívil prezident SR p. Andrej Kiska Krupinu, Vaši redaktori priniesli vo večernom spravodajstve STV 1 o 19,00 hod. nepresné informácie o tejto návšteve. V komentáre udalostí ste uviedli, že prezident SR navštívil krupinské gymnázium a besedoval zo žiakmi tejto školy. Táto informácia bola nepresná, neúplná a zavádzajúca. Pretože v Krupine na adrese M.R. Štefánika 8 a v budove, ktorú pán prezident navštívil sídlia dve stredné školy. Teda pán prezident navštívil dve stredné školy v Krupine, kde rokoval s riaditeľkami a pedagogickými pracovníkmi z obidvoch stredných škôl. Po tomto rokovaní kde sa zaujímal o fungovanie a pedagogický proces na školách, následne besedoval so žiakmi z obidvoch stredných škôl.

Moji žiaci, zamestnanci školy, ja ako riaditeľka školy, sa cítime dotknutí, že ste nepovažovali za potrebné informovať verejnosť pravdivo a podľa skutočnosti. V 58. ročnej histórii existencie našej školy to bol prvý prezident, ktorý zavítal na našu školu a prejavil záujem o jej problémy a dosiahnuté výsledky vo vzdelávaní. Vaša informácia v spravodajstve verejnoprávnej televízie bola tendenčná so zameraním na senzácie z návštevy prezidenta, pripomínala nám informácie istej nemenovanej súkromnej televízie. Sme občanmi tohto štátu, platíme dane a koncesionárske poplatky pre RTVS, preto si žiadame od Vás ako verejnoprávneho média, informácie na profesionálnej úrovni, pravdivé, z diania v našej spoločnosti, a nie plytké senzácie, ktoré zvyšujú záujem akurát len určitej skupiny obyvateľstva. Sme Stredná odborná škola obchodu a služieb v Krupine, ktorá vychováva odborníkov do rôznych oblastí našej spoločnosti. Pedagogickí pracovníci vykonávajú svoju prácu zodpovedne, poctivo a profesionálne. U žiakov budujú kompetencie k hrdosti na svoju vlasť SR, mesto, školu ktorú navštevujú a profesionálnu hrdosť. SOŠ0aS má úspešných žiakov víťazov odborných súťaži v rôznych oblastiach na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni. Vy ako verejnoprávna inštitúcia – televízia, ste nikdy neprejavili záujem priniesť informáciu o našej škole, alebo o úspechoch jej žiakov. Ja ako riaditeľka školy som hrdá na prácu svojich žiakov a zamestnancov školy, ktorí si zodpovedne plnia svoje povinnosti voči spoločnosti, teda aj voči Vám ako RTVS. Preto sa nás to všetkých zamestnancov a žiakov SOŠOaS v Krupine dotklo a Vaše neúplné a tendenčné informovanie verejnosti o návšteve pána prezidenta SR v Krupine pociťujeme ako morálnu ujmu. Vaši redaktori, ktorí boli prítomní na našej škole počas celej návštevy robili rozhovor aj s našimi žiakmi a zamestnancami, mali podrobné informácie z priebehu návštevy. Napriek tomu svoju prácu - spravodajstvo vo večerných hodinách na STV1 /kedy najviac občanov sleduje toto spravodajstvo/, odviedli neúplne a tendenčne. Podľa nás si nezaslúžia naše peniaze, ktoré sme Vám povinní platiť formou poplatkov a daní. My občania žiaci a zamestnanci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Krupine očakávame od Vašej inštitúcie ospravedlnenie v spomínanom spravodajstve.

Predpokladám, že ani Vy by ste nebola spokojná so službou našich žiakov automechanikov, ak by Vám prezúvali auto a namontovali len dve kolesá namiesto štyroch, ak za službu platíte. Pevne verím, že Vy ako Manažér marketingu a komunikácie s verejnosťou, našu sťažnosť vyriešite a oboznámite nás s výsledkom.

S úctou Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka SOŠOaS Krupina