V Štúrovom Zvolene si Lola vyrečnila tretie miesto

V utorok 17. mája sa vo Zvolene uskutočnilo krajské kolo súťaže Štúrov Zvolen, ktoré vyvrcholí v júni posledným celoslovenským kolom na Zvolenskom zámku. Základnú školu E. M. Šoltésovej reprezentovali: Júlia Šprlová (5.A) a Lola Kohútová (9.A). Lola Kohútová získala pekné 3. miesto. Už skutočnosť, že sa tieto žiačky dostali do krajského kola, veľa znamená, lebo Štúrov Zvolen – súťaž v rétorike, patrí medzi najťažšie slovenčinárske súťaže. Dievčatá na súťaž pripravovali Mgr. Ľubica Milčíková a Mgr. Renáta Sviteková.

 Renáta Sviteková