Úspešní moderátori na súťaži Sárova Bystrica

Dňa 27. októbra 2016 sa uskutočnilo krajské kolo moderátorskej súťaže Sárova Bystrica 2016. Podujatie organizovalo Slovenské osvetové stredisko so sídlom v Banskej Bystrici, kde sa súťaž aj konala. Študenti maturitného ročníka Tomáš Tomašovic a Samuel Miškov reprezentovali Gymnázium A. Sládkoviča. Do tejto súťaže sme ich prihlásili hlavne pre ich moderátorské skúsenosti, schopnosť improvizovať a schopnosť správne pracovať s rôznymi druhmi textov. Naši študenti súťažili vo vekovej kategórii od 15 do 18 rokov, v ktorej bola veľká konkurencia zo škôl v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja. Súťažné disciplíny boli štyri: čítanie spravodajského textu, uvedenie vlastného reklamného bloku, moderovanie vlastnej relácie a vedenie rozhovoru so svojim hosťom. Situáciu sťažovalo to, že ráno si študenti ťahali lístky, ktoré ich zaradili do skupiny s inými súťažiacimi. Súťažilo 7 družstiev zostavených z troch až štyroch študentov. Dôležité bolo, aby študenti, ktorí sa vidia prvýkrát, dokázali zakomponovať svoje pripravené texty v súlade s textami členov v svojej skupine. Budúci moderátori to nemali ľahké, pretože porota ich hodnotila počas štyroch blokov vystúpenia. Porotu tvorili: Mgr. art. Gabriela Tomajková , Mgr. Michal Várošík  a  Mgr. Mariana Kovačechová, všetci z RTVS – Rádio Regina Banská Bystrica. Najdôležitejšou úlohou poroty bolo vybrať troch najlepších z každej vekovej kategórie (15 až 18 rokov, 19 – 25 rokov), pričom prví dvaja z každej kategórie postupujú na celoštátne kolo, kde budú reprezentovať náš kraj. Naša škola nebude chýbať ani na celoslovenskom kole, pretože Samuel Miškov obsadil v silnej konkurencii krásne 2. miesto. Srdečne gratulujeme všetkým súťažiacim, ktorí nám predviedli svoje moderátorské schopnosti. Ďakujeme SOS Banská Bystrica, Mgr. Art. Marošovi Krajčovičovi za organizáciu súťaže takéhoto typu.

Mgr. Oľga Gajdošíková

Sárova Bystrica