Udeľovanie ceny Mateja Bela 2016

Pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov sa dňa štrnásteho marca riaditeľka našej školy Mgr. Monika Strehárová a dve pedagogičky PaedDr.  Oľga Kvasová a Mgr. Oľga Gajdošíková zúčastnili slávnostného udeľovania Ceny Mateja Bela. Tento rok sa toto podujatie konalo v meste Brezno, kde predseda BBSK Ing. Mgr. Marian Kotleba ocenil deväť pedagógov, ktorí dosiahli výnimočné úspechy vo výchovno-vzdelávacom procese. Za našu školu bola nominovaná PaedDr. Oľga Kvasová v kategórii výnimočné výsledky v príprave študentov na medzinárodných súťažiach a olympiádach.  Oceňovanie bolo doplnené aj kultúrnym programom. Videli sme divadelné predstavenie Kováči, vystúpenie speváčky Kristíny a veľmi zaujímavé vystúpenie v podaní Horehronského viachlasného spevu skupiny FSK Heľpan z Heľpy.

Mgr. Oľga Gajdošíková