Týždeň dobrovoľníctva

Mnohí z vás určite veľmi dobre poznajú známu kampaň Týždeň dobrovoľníctva v sociálnych službách, ktorá sa koná každoročne v termíne od 16. do 22. septembra. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť a zapojenie ľudí do dobrovoľníckych aktivít, ktorými môžu nielen získať skvelý pocit, ale aj zlepšiť či skrášliť svet okolo seba. Každý z nás má možnosť vybrať si oblasť, čas i deň, ktorý mu najviac vyhovuje a prispieť tak svojou troškou k podpore tejto jedinečnej myšlienky. My sme sa rozhodli pomôcť Domovu dôchodcov a Domovu sociálnych služieb Nádej v Krupine. Pomáhali sme pri skrášľovaní okolia domova dôchodcov, balili sme medovníkové srdiečka, ktoré sme potom predávali v meste pod dohľadom seniorov. Teší nás, že sme aj my prispeli svojou trochou k zmierneniu chudoby v krajinách, ako sú Haiti, Honduras, Albánsko, Ukrajina, Rusko a Slovensko. Minulý rok sa v rámci celého Slovenska vyzbieralo na misie 216 600 EUR - peniažky išli na potraviny a lieky pre najchudobnejších, na vzdelávanie, na zabezpečenie prísunu pitnej vody, na stavbu ciest, na pomoc chorým na tuberkulózu, bezdomovcom, deťom ulice, kúpili sa šijacie stroje pre 104 chudobných rodín. Triedy, ktoré sa do kampane zapojili: 5.A, 5.B, 7.A, 7.B, 8.A, 9.A a 9.B – spolu: 137 žiakov

Renáta Sviteková

Týždeň dobrovoľníctva