„Tvorivý učiteľ - motivovaný žiak“

V rámci Výzvy 2017 – Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov programu Erasmus a  naša škola podala žiadosť o schválenie projektu s názvom „Tvorivý učiteľ = motivovaný žiak“.  Projekt nám bol schválený a v čase dovoleniek sa naši učitelia vzdelávali v zahraničí. Hneď na začiatku prázdnin vycestovala Mgr. Gabriela Križanová na kurz s názvom The playground Classroom Methodology at Primary level. Kurz bol zameraný na osvojenie si rôznych metodických postupov, foriem učenia a rozšírenie didaktického materiálu pri vyučovaní anglického jazyka na prvom stupni ZŠ. Výučba sa konala na ostrove Malta v škole Executive Training Institute (ETI). Trvala od tretieho do štrnásteho júla a obsahovala 42 hodín výučby. Tieto kurzy v škole ETI absolvujú učitelia z celého sveta. „Bola to nielen veľmi zaujímavá a obohacujúca pedagogická skúsenosť, ale aj mať možnosť komunikovať o problematike a problémoch vyučovania cudzieho jazyka s pedagógmi z iných krajín, bola tiež jedinečná príležitosť, za ktorú som veľmi vďačná. Je to skvelé, že učitelia našej školy majú možnosť absolvovať tieto medzinárodné kurzy v zahraničí,“ dodala spokojná účastníčka programu Erasmus+. Týždeň po nej sa vydala na služobnú cestu Mgr. Agnesa Zeljenková do Anglicka, konkrétne do mesta Canterbury: University of Kent.  Ako ona sama tvrdí: „Cieľom bolo zdokonaliť sa v komunikačných schopnostiach v anglickom jazyku, ale hlavne načerpať inšpiráciu do ďalšej práce pri výučbe anglického jazyka. Skúsenosti som získavala na kurze s názvom: Creative Methodology for the Language Classroom. Výučba na univerzite bola na vysokej úrovni. Lektori pochádzajúci z rôznych krajín sveta boli veľmi empatickí, priateľskí a ústretoví. Univerzita je v nádhernom prostredí  obklopená prírodou, ktoré poskytovalo po štúdiu aj miesto na oddych. Veľkým prínosom bola výmena skúseností navzájom medzi učiteľmi z rôznych krajín.“ Posledný júlový týždeň išla na kurz Mgr. Adela Pregová  Zúčastnila sa kurzu metodológie španielskeho jazyka na renomovanej jazykovej škole Malacainstituto v Málage v Španielsku. Táto škola bola opakovaným víťazom najlepšej jazykovej školy v Španielsku. Vyučovanie kurzu pozostávalo zo štyroch hodín denne zdokonaľovania sa v španielčine a dvoch hodín inovatívnej metodológie. V kurze bola s ďalšími učiteľmi z Rakúska, Talianska a Poľska. V auguste sa zúčastnili zahraničných vzdelávacích tréningov ďalšie dve učiteľky. Najprv sa na cestu vydala Mgr. Dana Sotáková. Počas piatich dní navštevovala kurz s názvom Metodológia ruského jazyka vo vzdelávacom inštitúte Durbe v lotyšskom hlavnom meste Riga. Vzdelávanie prebiehalo v skupine učiteľov z Čiech, Poľska, Slovenska a Lotyšska. Kurz mal vysokú kvalitu, odbornosť a úžasný prístup. Riga je krásne starobylé mesto s bohatou históriou, milými ústretovými ľuďmi, neprehliadnuteľnou čistotou a pokojom. Prázdninové vzdelávanie zakončila Mgr. Monika Slaninová na kurze s názvom Špeciálne vzdelávacie potreby žiakov konajúcom sa na prekrásnom talianskom ostrove Sardínia. Lektorky kurzu prileteli z Anglicka, aby v danej téme vzdelávali učiteľky z rôznych európskych krajín. Hodiny sa realizovali v priestoroch strednej školy v meste Alghero. Cieľom kurzu bolo nasmerovať učiteľov pri efektívnej práci so žiakmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a problémovým správaním. Vo februári sa uskutoční posledná mobilita projektu, ktorej sa zúčastní Mgr. Ivana Dobrotková v Českej republike. Začiatkom októbra plánujeme na našej škole zorganizovať diseminačný workshop, kde sú pozvaní všetci, ktorých zaujíma dozvedieť sa viac o spomínaných mobilitách.

Maroš Skopal

 

Tvorivý učiteľ - motivovaný žiak