Tretí v kraji

Vo Zvolene sa  7. februára uskutočnil 6. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V kategórii C súťažilo 13 žiakov 8. a 9. ročníkov. Náš región zastupoval Tomáš Kocka zo Základnej školy Eleny Maróthy Šoltésovej (8.B), ktorý postúpil z 1. miesta okresného kola. V silnej konkurencii žiakov zo škôl celého kraja obsadil 3. miesto.