Sv. Mikuláš v gymnáziu

Hoci bolo Mikuláša  6. decembra v nedeľu, študenti Gymnázia A. Sládkoviča sa s Mikulášom stretli už v piatok. Študentská školská rada sa postarala o milé uvítanie všetkých študentov a učiteľov našej školy. Hneď  pri príchode do školy im predvianočné obdobie pripomenul spev vianočných kolied s klavírnym doprovodom Janka Šebiana. Anjelici – Katka Kleniarová, Andrejka Bartošová  a Monika Augustínová vítali svojich spolužiakov malou sladkosťou. Čert prestrojený za Niku Sýkorovú strašil tých, ktorí boli počas roka zlí. A Mikuláš? Ten si vypočul každého, kto prišiel s nejakou prosbou. Ďakujeme všetkých za krásne ranné chvíle.

Mgr. Oľga Gajdošíková