Slávik Slovenska 2017

  „Spievaj že si spievaj, spevavé stvorenie, veď je spev najmilšie tvoje potešenie.“

Víťazky okresného kola v speve ľudovej piesne Slávik Slovenska - Barborka Pálková a Kristína Verónyová, žiačky ZŠ E. M. Šoltésovej,  reprezentovali školu 7. júna na krajskom kole v Rimavskej Sobote. Odzneli tu nádherné hlasy z rôznych kútov banskobystrického kraja, každý odlišný svojim sfarbením, temperamentom a typickým folklórnym prejavom svojho regiónu. Všetci súťažiaci boli podľa veku rozdelení do troch kategórií. Naše žiačky boli v zastúpení najmladšej a najstaršej vekovej kategórie. Speváci spievali dve piesne. Jednu s hudobným sprievodom a druhú bez sprievodu. V pravidlách súťaže bol aj výber jednej z piesní zo spevníka Slávika Slovenska 2017. Druhá pieseň  pochádzala z regiónu, ktorý každý spevák reprezentoval. Dievčatá teda zaspievali dve krásne hontianske piesne. Hudobne ich  na akordeóne sprevádzal  Mgr. art Róbert Džupin – učiteľ ZUŠ v Krupine. Barborka, aj Kristínka zožali úspech a vyslúžili si pochvalu aj od konkurencie. Spevákov pozorne počúvali a hodnotili prísne uši poroty, ktorej predsedníčkou bola známa speváčka ľudových piesní Anna Šatanová. Pri záverečnom zhodnotení výkonov spevákov vyjadrila všetkým svoj obdiv a poklonu, pochválila malých aj veľkých spevákov za ich krásny spev a radosť, ktorú vniesli do historickej budovy okresného úradu. Hoci sa naše žiačky v tomto kole neumiestnili, vracali sa domov so cťou, uznaním a s dobrým pocitom. Veď ľudová pieseň je vzácne dedičstvo našich predkov a ten, kto je jej nositeľom, bohatstvo má vo svojom vnútri.

Katarína Stankovičová

Slávik Slovenska

Táto fotogaléria je prázdna.