Siedmaci v hasičskej stanici

Svoje vedomosti, získané na hodine o princípe uhasenia ohňa, o hasiacich prostriedkoch, o správaní sa pri požiaroch, si doplnili počas exkurzie. V ohlasovni požiarov sa z rozprávania pána Dušana Budáča dozvedeli o práci hasičov, poučili sa o tom, ako sa majú správať pri požiari, ako sa môžu stať hasičmi z povolania a mnoho iných zaujímavých vecí. Potom prešli k hasičskej technike. Tam nahliadli do útrob hasičských áut, niektorí si vyskúšali aj ich kabíny. Popozerali si hasičskú výstroj a skúšali, ako im pristane hasičská prilba. Ich Netradičnú hodinu chémie prežili siedmaci zo Základnej školy E. M. Šoltésovej v hasičskej stanici. pozornosti neunikla ani hasičská tyč, ktorú doposiaľ  videli len vo filmoch.

Fotogaléria

Táto fotogaléria je prázdna.