Rozprávkové vyučovanie s Osmijankom

Osmijanko a jeho rozprávky ovládli takmer všetky ročníky na prvom stupni ZŠ E.M. Šoltésovej.Úsmev na tvárach našich žiakov nám ukázal správny smer. Až sedem triednych kolektívov sa zapojilo do projektu – Čítame s Osmijankom. Rozprávkovým vstupom do projektu bolo inscenované čítanie s Mgr. Eliškou Sadílekovou, programovou koordinátorkou projektu a jej synom p. Sadílekom. V 70 minútových blokoch žiaci spoznávali a prežívali Osmijankove rozprávky. Nasledujúce 4 mesiace, ktoré budú patriť projektu, majú deti podporiť v čítaní, pretože deti na Slovensku čítať chcú aj vedia, ale na túto duševnú činnosť majú málo podnetov. Tie silnejšie „lákadlá“ sú ich každodenným samozrejmým spoločníkom, sú atraktívnejšie a dynamickejšie, ako stránky zviazané do knižných dosiek. Sú to počítače, médiá, mobily. Deti na ceste – stať sa čitateľom natrvalo – potrebujú  pomocnú ruku, potrebujú spoločníka, ktorý ich fantazijným svetom kníh povedie hravo a bez mentorstva. Preto k nim prichádza Osmijanko z rozprávky a jeho rozprávkové srdce i kapsička sú plné básničiek, povedačiek, hádaniek, povestí, bájok, rozprávok a  napínavých i  humorných príbehov. Cieľom projektu je vyvážiť podiel technicko-mediálnych informácií takým obsahom, ktorý zjemňuje detskú dušu a rozvíja najmä emocionálno-estetické cítenie u detí.

Andrea Ivorová

Čítanie s Osmijankom

Táto fotogaléria je prázdna.