Rozlúčka maturantov so školou

Panta rhei - všetko plynie, všetko sa mení, svet je v neustálom pohybe. Výrok starogréckeho filozofa Heraklita, použila riaditeľka školy  na úvod slávnostnej rozlúčky s maturantmi našej školy. Určite k nezabudnuteľným chvíľam študentského života patrí aj rozlúčka maturantov so školou pred odchodom na akademický týždeň, ktorá sa aj tento rok uskutočnila vďaka priaznivému počasiu na školskom dvore. V úvode rozlúčky maturanti poďakovali všetkým prítomným pedagógom za roky počas ktorých  im odovzdávali vedomosti a spolužiakom za kamarátstvo. Potom nasledoval príhovor riaditeľky, ktorá  im zaželala úspešný akademický týždeň, v ktorom si doplnia kompetencie potrebné ku skúškam dospelosti (ako zvykneme maturitnú skúšku nazývať)  a veľa šťastia pri maturitnej skúške. Maturanti zo IV.O ešte svojej triednej zaspievali častušku, v ktorej vyzdvihli jej dobré vlastnosti, starostlivosť o nich počas štyroch rokov a zdôraznili jej, že  by ju nevymenili za nič na svete, hádam iba za jednotku na maturitách. Rozlúčka pokračovala podaním ruky so spolužiakmi po triedach.  

Fotogaléria