Rozhoduj o Európe

Šiesty seminár v rámci projektu Rozhoduj o Európe, 30 študentov zo 7 škôl z vybraných regiónov Slovenska sa stretne na seminári v Krupine. Seminár sa uskutoční na Gymnáziu Andreja Sládkoviča 9. marca v čase od 9.00 - 14.00 hod. Centrum pre európsku politiku v spolupráci s českou neziskovou organizáciou EUTIS o.p.s. pripravili seminár, v rámci ktorého bude skupine študentov prezentovaná problematika európskej integrácie a Európskej únie. V druhej časti seminára bude študentom prezentovaný štruktúrovaný dialóg, v rámci ktorého budú účastníci diskutovať o témach, ktoré by chceli zmeniť vo svojom okolí, štáte alebo v EÚ. V tretej časti semináru bude pomocou metódy škola hrou predstavená Rada EÚ. Účastníci seminára zasadnú v modelovej Rade EÚ a budú hľadať spoločné stanovisko k dôležitej medzinárodnej udalosti. Cieľom projektu Rozhoduj o Európe je zvýšenie informovanosti o európskej integrácii a o súčasných kľúčových otázkach s ňou spojených a snaha o aktívne zapojenie mladej generácie do rozhodovacieho procesu. Seminár v Krupine je šiestym spomedzi šestnástich plánovaných. Ďalšie semináre sa uskutočnia v regiónoch po celom Slovensku v prvých mesiacoch roku 2015. Vrcholom projektu bude päťdňové modelové zasadnutie inštitúcií EÚ v Trenčiansky Tepliciach v júni 2015.