Prinášame nákres krupinského podzemia

Dedičstvo pre budúce generácie?

Krupinské katakomby, okrem iného  grandiózne svojim rozsahom, sa do pozornosti  súčasných Krupinčanov dostávajú prevažne len v súvislosti s novou výstavbou (Tesco), či sanáciou akútnych problémov budov už postavených (mestský úrad). V duchu riešenia  súčasnej potreby sa vykonajú najnutnejšie opatrenia, čiastočný archeologický prieskum pri výstavbe Tesca, pričom by sa určite dalo urobiť podstatne viac na zachovanie kultúrneho dedičstva pre budúce generácie, ibaže... by to bolo drahšie. Ibaže...akú hodnotu má podzemná stavba katakomb pod veľkou časťou Krupiny zo stredoveku? Je možné ju vyčísliť? Ak sa niektoré časti z nej zničia nielen zubom času, ale aj nedbanlivým prístupom ku kultúrnemu dedičstvu jedného z najstarších miest Slovenska, ktorým Krupina bezpochyby je, aké dedičstvo necháme budúcim generáciám? Také, na ktoré sme dbali, o ktoré sme sa starali? Toto dedičstvo vybudovali naši predkovia pred niekoľkými storočiami a je také pevné a výnimočné, že doteraz pretrvalo. Môžeme toto dedičstvo – túto v podstate podzemnú Krupinu degradovať len na nejaké pivnice? Prikláňam sa k názoru MUDr. Loudu, že je potrebné urobiť všetko preto, aby sa z krupinských katakomb zachovalo čo najviac. Prikladám jeho mapu katakomb s popisom.
Miroslava Hanuliaková

Mapa katakomb s popisom

Na mape je vyznačená časť hlavnej chodby, ktorá údajne viedla až z Vartovky (možno až z pevnosti Bzovík) popod mesto pod katolícku faru a odtiaľ k amfiteátru a popod zvyšok hradby smerom na Banskú Štiavnicu. Na hlavnú chodbu kedysi svojou šírkou umožňujúcou prejazd vozov s koňmi sa napájajú menšie bočné chodby slúžiace zrejme na úkryt. Niektoré priechody na hlavnú trasu z týchto bočných chodieb sú zamurované. Z novodobej histórie Krupiny vieme, že pri výstavbe bočnej strany pošty sa povrch prepadol do hlavnej chodby. Vyriešilo sa to zabetónovaním a poštu dostavali, takisto aj pri stavbe istej nemenovanej lekárne prepadlisko zasypali. Tento postup sa praktizoval aj pri výstavbe iných budov, keď narazili na katakomby. Osobne som navštívil niekoľko bočných chodieb na Hajdúskom rade, teraz prístupné chodby pod Špeciálnou základnou školou, a tiež som videl dva zamurované vstupy do hlavnej chodby pod amfiteátrom, ktoré smerujú k Banskej Štiavnici. Na mape je hlavná chodba s náčrtmi bočných takzvaných pivníc, pravdepodobne slúžiacich ako úkryt. Samozrejme, sú to len orientačné spojenia s hlavnou chodbou, ktoré by bolo treba podrobne preskúmať. Tiež prepad na okraji Mestského úradu je len koncom vetvenia chodieb na ukrývanie, táto bočná chodba vedie popod celý Mestský úrad a spevnenie základu budovy a zasypanie je len čiastočné akútne riešenie...

MUDr. Antonín Louda
Poznámka: pre veľký rozsah krátené redakciou.

Krupinské podzemie

Táto fotogaléria je prázdna.