Prijímanie prvákov do cechu študentov

Gymnázium A. Sládkoviča si v pondelok 16. novembra 2015 pripomenulo 17. november, ktorý je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva.  Deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii.  Gymnázium A. Sládkoviča si tieto udalosti pripomenulo imatrikuláciou prvákov. Išlo o prijatie 17 študentov prvého ročníka do cechu študentov.  Všetko bolo  v réžii študentov 3.G triedy. Imatrikulácie sa konali v telocvični našej školy a študenti boli preverení v súťažiach z oblasti  tanca, pohybu, čítania z pier, kreslenia, maľovania so zavretými očami, uhádni kto som a čo si si najviac zapamätal. Dokonca si prváci aj zajedli v súťažiach : jedenie po slepiačky a v súťaži o najrýchlejšieho jedáka.  Na každého, kto nezvládol úlohu, čakal trest ako napríklad: musel zjesť kyslý citrón, hovoriť so šumienkou, zjesť malú dobrotu neznámeho zloženia. Imatrikulácie uvádzal Samuel Miškov a Ján Lupták, ktorí moderovali program celej imatrikulácie. O trestoch rozhodovala porota v zložení Erik Šlank, Natália Jančiarová, Mária Cibuľová a Filip Babiak. Za úlohy bol zodpovedný Ján Šebian. Samozrejme, treba poďakovať všetkým tretiakom, ktorí sa podieľali na tvorbe programu. V závere každý študent získal krstný list – osvedčenie o prijatí do cechu študentov. Publikum tvorili študenti a vyučujúci našej školy, ktorí výkony prvákov odmenili potleskom. Prvákom želáme úspešné štúdium, aby aj po štyroch rokoch na našej škole mali na čo spomínať.

Mgr. Oľga Gajdošíková

Imatrikulácie