Prijímanie prvákov do cechu študentov

Gymnázium A. Sládkoviča si v pondelok 16. novembra 2015 pripomenulo 17. november, ktorý je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva.  Deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii.  Gymnázium A. Sládkoviča si tieto udalosti pripomenulo imatrikuláciou prvákov. Išlo o prijatie 17 študentov prvého ročníka do cechu študentov.  Všetko bolo  v réžii študentov 3.G triedy. Imatrikulácie sa konali v telocvični našej školy a študenti boli preverení v súťažiach z oblasti  tanca, pohybu, čítania z pier, kreslenia, maľovania so zavretými očami, uhádni kto som a čo si si najviac zapamätal. Dokonca si prváci aj zajedli v súťažiach : jedenie po slepiačky a v súťaži o najrýchlejšieho jedáka.  Na každého, kto nezvládol úlohu, čakal trest ako napríklad: musel zjesť kyslý citrón, hovoriť so šumienkou, zjesť malú dobrotu neznámeho zloženia. Imatrikulácie uvádzal Samuel Miškov a Ján Lupták, ktorí moderovali program celej imatrikulácie. O trestoch rozhodovala porota v zložení Erik Šlank, Natália Jančiarová, Mária Cibuľová a Filip Babiak. Za úlohy bol zodpovedný Ján Šebian. Samozrejme, treba poďakovať všetkým tretiakom, ktorí sa podieľali na tvorbe programu. V závere každý študent získal krstný list – osvedčenie o prijatí do cechu študentov. Publikum tvorili študenti a vyučujúci našej školy, ktorí výkony prvákov odmenili potleskom. Prvákom želáme úspešné štúdium, aby aj po štyroch rokoch na našej škole mali na čo spomínať.

Mgr. Oľga Gajdošíková

Imatrikulácie

Táto fotogaléria je prázdna.