Pozornosť venovali najmä prváčikom

Na slávnostnom otvorení nového školského roka 4. septembra v Základnej škole Eleny Maróthy Šoltésovej osobitnú pozornosť venovali najmä 45. prváčikom. Tí si po prejdení rozprávkovou školskou bránou prvýkrát zazvonili na školský zvonček a zasadli do školských lavíc. Vo svojom príhovore, po privítaní všetkých žiakov, ich rodičov a hostí, informoval riaditeľ školy Mgr. Maroš Skopal o nových posilách v pedagogickom zbore, a tými sú: Bc. Miroslava Krpčiarová, ktorá bude vyučovať chémiu, Mgr. Anna Dendišová náboženskú výchovu, Mgr. Martina Sladkovská nemecký jazyk a občiansku náuku. V niektorých triedach budú vyučujúcim pomáhať nové pani asistentky učiteľa - Mgr. Monika Spodniaková a Katarína Babinská. Pedagógov teraz čaká desať mesiacov usilovnej práce, piataci si budú zvykať na nových učiteľov a  deviataci sa budú snažiť, aby úspešne zvládli celoslovenské testovanie, ktoré sa uskutoční 21. marca 2018. Kvôli zvýšenému počtu žiakov otvorili ďalšie – 6. oddelenie ŠKD. V závere príhovoru pán riaditeľ poprial všetkým pedagógom a žiakom, aby tento školský rok bol úspešný, plný radosti a pohody. Zvlášť poďakoval všetkým rodičom prváčikov, že si dali dieťa na ich školu, a tým im  prejavili veľkú  dôveru.

-mh-

Otvorenie školského roku

Táto fotogaléria je prázdna.