Otvorený list hovorcovi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR