Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

V Základnej škole E.M. Šoltésovej sa od 8. do 9. novembra 2016  uskutočnil 9. ročník školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry,  zúčastnilo sa ho 9 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka.  Olympiáda zo slovenského jazyka je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných škôl, je organizovaná ako postupová a každoročne vyhlasovaná súťaž.  Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru. Súťaž bola rozdelená do niekoľkých častí: práca s textom (23 bodov), transformácia textu (12 bodov),  úvaha o význame kníh a čítania (10 bodov). Žiaci mohli spolu získať maximálne 45 bodov.

Výsledky boli nasledovné:

1. miesto: Paulína Kvasová (8.B) – získala 35 bodov

2. miesto: Ema Križanová (8.A) – 34 bodov

3. miesto: Jakub Kubovich (8.A) – získal 32 bodov

Do okresného kola, ktoré sa uskutoční 15. novembra 2016 v CVČ, postúpila Paulína Kvasová, budeme jej držať palce!

Renáta Sviteková

Olympiáda

Táto fotogaléria je prázdna.