Obnovenie vinice Jeruzalem

Obnovením vinice na hone Sadzienky sa v Hontianskych Moravciach z kopca Jeruzalem prinavrátil    tradičný výhľad na okolitú krajinu. Veď Hont je odpradávna krajinou viníc, známou vínnymi pivnicami – ľochmi, vyhĺbenými do tufovej horniny. Okolité obce majú vo svojich erboch strapec hrozna, čo tiež odráža vinársky charakter  tunajšieho kraja. Už na prvý pohľad vidieť dôslednú starostlivosť o vinicu, je nádherná. Prečo sa PD Hontianske Moravce rozhodlo vinicu obnoviť sme sa opýtali predsedu Ing. Andreja Jankuliaka:

Družstvo dosiahlo počas piatich rokov stabilitu v základnej činnosti, pričom rastlinná výroba dosahuje úrody nad priemerom Slovenskej republiky aj stredného Slovenska. Stratová výroba kravského mlieka bola pred tromi rokmi zrušená a namiesto nej sa zvyšuje dojivosť oviec v stredisku Súdovce. Po stabilizácii družstvo investuje do nadstavby, ktorá síce neprináša zisk, ale vytvára dobrú vizitku družstva. Tou je 5,3 hektárový vinohrad, ktorý spĺňa všetky kritéria špičkovej kvality:  južný svah so sklonom 10-20 °, na tufovom podloží (70-90 metrov hrubá vrstva lávy zo štiavnického vulkánu). Takýmito parametrami sa môže pochváliť v strednej Európe iba Tokaj.  Tomu zodpovedá aj odrodová skladba nového vinohradu: korenisté, aromatické odrody rulandské modré, furmint, Bouvierovo hrozno,  rulandské šedé  a slovenské novošľachtence Dunaj, Rudava, Milia, Noria, rizling korenistý v množstve od 1.200 do 3.000 koreňov.

S novým vinohradom súvisí tiež investícia do obnovy vínneho domu s ponukou  ubytovania, organizáciou spoločenských osláv (narodeniny, svadba), ochutnávka vín v krásne vyzdobenej  vinotéke.  Týmto sa družstvo Hontianske Moravce chce pripojiť k propagácii regiónu Hont, spoločne s obcami Lišov a Súdovce i miestnou firmou na lisovanie prírodných olejov OLEJ HONT, Súdovce.

Miroslava Hanuliaková

Jeruzalem