Návšteva Sv. Mikuláša v ZŠ E. M. Šoltésovej

Aj dnes sme prežili radostný deň, navštívil nás Mikuláš. Keďže sme poslúchali, obdaroval nás sladkosťami a vyčaril úsmev na našich tvárach. Sľúbili sme mu, že budeme poslúchať a o rok ho čakáme zas.

Andrea Ivorová