Návšteva prezidenta na gymnáziu

Siedmy apríl sa nielen do Kroniky mesta Krupina, ale aj do Kroniky Gymnázia A. Sládkoviča zapíše veľkými písmenami. Na pôde našej školy sme mali možnosť privítať najvyššieho predstaviteľa Slovenskej republiky pána prezidenta Andreja Kisku. Návšteva pána prezidenta začala v doobedňajších hodinách pred Mestským úradom, kde ho privítali občania nášho mesta. Potom sa presunul do našej školy, kde ho pri vstupe privítala pani riaditeľka našej školy Mgr. Monika Strehárová a pani riaditeľka SOŠOaS Mgr. Anna Borbuliaková spolu so študentmi. Naši študenti vítali pána prezidenta aj na každom schodisku a mali možnosť si s ním podať ruku. Prvú časť jeho návštevy tvorila diskusia s vedením a pedagógmi obidvoch škôl. V krátkej diskusii sme sa dotkli problematiky úrovne a ďalšieho vývoja stredného školstva v našom štáte. V druhej časti návštevy sme sa všetci presunuli do telocvične školy, kde už na pána prezidenta čakali všetci študenti. Témou diskusie bola hlavne profesionálna orientácia študentov po ukončení strednej školy. Pán prezident sa pýtal študentov, čo by v budúcnosti chceli študovať, aké odbory a fakulty by si vybrali, či by chceli študovať na Slovensku alebo v zahraničí. Študentov sa spýtal, že kto by chcel byť učiteľom, ale prihlásilo sa len pár študentov. Pán prezident poukázal na nutnú potrebu vzdelaných a inteligentných ľudí na pozícii učiteľa, pretože vychovávajú našu budúcnosť. V závere sa všetkým študentom poďakoval za ich bezprostredné reakcie a názory a dal priestor študentom a pedagógom na fotenie. Samozrejme, takmer každý využil túto možnosť, pretože stretnúť sa s pánom prezidentom sa  nenaskytne každý deň. Študenti obidvoch škôl ho v závere obdarovali kyticou kvetov a drobnými pozornosťami ako pamiatku na jeho návštevu u nás.

Mgr. Oľga Gajdošíková

Prezident na gymnáziu

Táto fotogaléria je prázdna.