Návšteva policajnej stanice

Hovorí sa, že apríl je Mesiac bezpečnosti. Máme pri tom na mysli najmä bezpečnosť v cestnej premávke, či už ako chodec, alebo ako cyklista. Aj náš školský klub detí Stonožka podporuje myšlienku dodržiavania pravidiel cestnej premávky a ochrany zdravia pred úrazom, preto sme sa rozhodli ôsmeho apríla navštíviť policajnú stanicu v našom meste. Deti sa na návštevu tešili, poniektoré vchádzali s rešpektom a úctou, iné boli zvedavé na príbehy o práci polície a policajnú výstroj. „Klubáci“ sa najprv dozvedeli všeobecné informácie o práci policajtov, na ktoré číslo treba volať, keď sa niečo stane, či policajti oddychujú cez víkendy, ako najrýchlejšie jazdí policajné auto… Páni policajti si hneď získali deti svojím bezprostredným správaním a príjemným vystupovaním. Správali sa ako ich veľkí kamaráti. Deti zoznamovali s bezpečnosťou a hovorili  o tom, ako si majú dávať pozor nielen na cestách, ale aj doma, na ulici, aby sa im nič zlé nestalo. Ukázali im všetky pomôcky, ktoré policajti používajú. Najviac deti potešilo, že si mohli vyskúšať nepriestrelnú vestu, a tak sa na chvíľu stať policajtom. Zo stretnutia sme mali radosť a odchádzali sme s nadšením. „Klubáci“ sa im za krásne strávené popoludnie poďakovali výkresmi, ktoré sami nakreslili. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pánom policajtom v Krupine za ochotu a milé vystupovanie a šírenie tak potrebnej osvety v oblasti ochrany a bezpečnosti.

Katarína Stankovičová

Návšteva policajnej stanice

Táto fotogaléria je prázdna.