Naša Zem

Zem je náš jediný existenčný priestor vo vesmíre. Zem nám dáva všetko potrebné pre život, čo dávame my jej? V Krupine si pripomenuli  Deň Zeme už 20. apríla (Deň Zeme 22. 4. ). V areáli krupinského Domčeka sa zhromaždili  deti prvého stupňa zo základných škôl aj s pani učiteľkami. Bol pre ne pripravený zaujímavý a poučný program v rôznych stanoviskách. V poznávaní lesov ich kompetentní pracovníci s veľkými skúsenosťami oboznámili so živočíchmi v našom regióne. Deti zaujali lebky dravcov, dokonca medveďa, ktorý sa už aj u nás udomácnil, tiež výklad o  paroží srncov, danielov, jeleňov. Oblasť kde žijeme je bohatá na veľké množstvo vzácneho hmyzu a vtákov. Viaceré z detí sa realizovalo v stanovisku „recyklovanie“ a veľmi sympatický a motivujúci bol výklad „mladého pána v klobúčiku“ o separovaní. Deti svojimi otázkami nútil k zamysleniu. Podobné to bolo aj v stanovisku kompostovanie, kde išlo o to, čo sú prírodné látky a možno ich kompostovať a za akých podmienok. Šikovná inštruktorka mala na ruke pomocníka – červíka, aj s menom, žiaľ zabudla som s akým. Deti si kompostovanie zo začiatku menili s kompótovaním a kompótmi. Ale nakoniec po milom inovatívnom výklade pochopili rozdiel. Rébusom boli trošku aj stopy lesných zvierat, ich priradenie k zvieratám, tak na prekvapenie, stopa líšky bola označená za stopu psa, žeby lesného? Ale inak to deti zvládli s pomocou odborníka celkom fajn. No a Príbeh vody, o tom ako je to s pitnou vodou na našej Zemi iste mnohé deti prekvapil, pretože u nás tento problém nemáme.  Ani netušili, že sladkej pitnej vody je tak málo a sú na svete krajiny kde trpia jej veľkým nedostatkom, napríklad niektoré oblasti Afriky a Arábie. V ďalších stanoviskách deti riešili hlavolamy a s radosťou maľovali na asfalt – lienku, zemeguľu a zvieratká.  Pani riaditeľka Domčeka odovzdala mnoho ocenení za literárnu, výtvarnú tvorbu a iné aktivity na tému Deň Zeme. Celý pekný a slnečný piatkový deň bol jednoznačným dôkazom, že krupinským deťom na našej Zemi záleží.

Miroslava Hanuliaková

Naša Zem

1 | 2 | 3 | 4 >>