Naša škola má od 21. októbra študentov – vysokoškolákov

Päť chlapcov 6. ročníka sa zúčastnilo otvorenia Detskej lesníckej univerzity na akademickej pôde Technickej univerzity vo Zvolene. DELEUN budú raz do mesiaca navštevovať do konca školského roka. Po otvorení zimného semestra v prednáškovej miestnosti dostali zelené tričká s logom univerzity, vysokoškolský index a vysokoškolské lesnícke skriptá. Potom sa pred nich postavil vedúci Katedry hospodárskej úpravy lesov a geodézie doc. Ing. Marek Fabrika, PhD. Počas interaktívnej prednášky s názvom Môže počítačová hra vyveštiť budúcnosť lesa? sa malí študenti dozvedeli veľa zaujímavých vecí o zákonitostiach našich lesov. Spätnou väzbou bola pracovná aktivita, v ktorej vypĺňali pracovný list. Hra mala mať jedného víťaza, ale napokon sa ukázalo, že sú všetci veľmi pozorní a šikovní poslucháči. A toľko veľa odmien univerzita nemala pripravených. Veľkým zážitkom pre našich chlapcov bolo pílenie stromov vo virtuálnom lese (veľká sklenená miestnosť so zvukovými efektami). Pomocou moderného 3D zariadenia sa pohybovali po lese, v ktorom vyhľadávali stromy určené na spílenie. Po vyhliadnutí stromu ho museli spíliť motorovou pílou tak, aby strom správne spadol a nikomu neublížil. Samozrejme, že motorovú pílu v rukách detí nahradil joystick. Padanie stromov bolo také reálne, že deti pred nimi s výkrikom uskakovali. Pre zaujímavosť uvádzam, že hodnota malej budovy s virtuálnym lesom je 2,5 milióna euro.

Anna Murínová