Maturanti absolvovali písomné maturity

V utorok 15. marca začali písomné maturity na 726 stredných školách na Slovensku. Na Gymnáziu A. Sládkoviča sa s písomnými maturitami potrápilo 19 študentov z triedy 4.A a 22 študentov z triedy 4.B. Študentov čakali tri náročné dni, ktoré ich preverili zo štvorročných vedomostí, ktoré na strednej škole nadobudli. V utorok boli vedomosti maturantov preverené zo slovenského jazyka a literatúry. Najskôr napísali test, ktorý pozostával z literárnych ukážok. Výhodou oproti minulému roku bol predĺžený čas na testovú časť z 90 na 100 minút. O trinástej hodine začali študenti písať slohovú prácu na jednu zo štyroch tém, kde si mali možnosť vybrať rozprávanie, úvahu, diskusný príspevok alebo charakteristiku osoby. Študenti si mali možnosť vybrať formu písania maturity. Len päť študentov si vybralo možnosť maturovať zo slovenského jazyka elektronicky v informatickej učebni. V stredu sa uskutočnili písomné maturity z cudzích jazykov. Na našej škole maturovalo 39 študentov z anglického jazyka a dvaja študenti z ruského jazyka. Na obidvoch cudzích jazykoch sa študenti popasovali s esejou na tému: Sviatky, zvyky a tradície v našej krajine (angl. Holidays, Customs and Traditions in our Country, rusky: Праздники, обычаи и традиции в нашей стране), kde ich práca musela obsahovať od 200 – 220 slov. Časovú dotáciu mali šesťdesiat minút. Vo štvrtok študenti ako posledný predmet absolvovali matematiku. Z matematiky maturovalo 14 študentov, z toho 5 elektronickou formou. Opäť výhodou oproti minulému roku bolo navýšenie časovej dotácie na test z matematiky zo 120 na 150 minút. O výsledkoch písomnej časti sa dozvieme 4. mája, kedy Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) školám sprístupní oficiálne výsledky v elektronickej forme. Dúfame, že všetci naši maturanti boli úspešní.
Mgr. Oľga Gajdošíková