Masterclasses

Žiaci krupinského gymnázia sa 15. februára zúčastnili na vedeckej konferencii s témou časticovej fyziky v Banskej Bystrici. Konferencia sa konala na univerzite Mateja Bela a spolu s Banskou Bystricou boli do projektu zapojené aj iné veľké Európske mestá, ako napríklad Londýn,  Barcelona a iné. Akciu na našom gymnáziu zorganizovala pani profesorka Izáková, vďaka ktorej sa naši žiaci mohli dozvedieť viac o tejto téme. Cieľom bolo do väčšej miery oboznámiť študentov  o časticovej fyzike a vyskúšať si prácu vedcov v CERNe. Prvá prednáška slúžila na to, aby študentov v skratke uviedla do témy a vysvetlila základné pojmy z časticovej fyziky. Nasledujúca prednáška oboznámila študentov o tom ako funguje veľký hadrónový urýchľovač LHC, z akých častí sa skladá a čo sa vlastne snažia vedci výskumom docieliť.  Posledná prednáška sa zamerala na extrémnu fyziku, kde nám doc. Dr. Boris Tomášik vysvetľoval jeho prácu, pri ktorej zohrieva jadrá atómu do extrémnych teplôt, pričom zisťuje ich správanie v extrémnych podmienkach. Po prednáške sme išli všetci na obed a po dlhšej prestávke nasledovala praktická časť. Rozdelili sme sa na menšie skupinky a išli sme pracovať do počítačových miestností. Tam nám objasnili prácu s programom, v ktorom sme mali výsledky zrážok atómov z veľkého hadrónového urýchľovača, konkrétne z experimentu ATLAS. Našou úlohou bolo zrážky analyzovať a častice, ktoré vznikli z reakcií zapísať a pomenovať. Rovnaké aktivity prebiehajú v tom istom čase aj vo viacerých krajinách a sú tak synchronizované, že všetci účastníci sa venujú tomu istému problému s inými dátovými sadami. Po hodinovom teste sa naše výsledky zozbierali a spriemerovali. Ďalej nasledovala videokonferencia, na ktorej jeden odvážny študent zhrnul výsledky vedcom z CERNu, samozrejme, po anglicky. Všetky výsledky, ktoré vyšli aj iným skupinám po celej Európe sa skombinovali  a vytvoril sa výsledný graf. Aj keď zrážok bolo veľa, nepodarilo sa nám dokázať výskyt Higgsovho bozónu takzvanej božskej častice.

                                                          Haranzová Dominka, IV. B

 

Masterclasses

Táto fotogaléria je prázdna.