Masky z celého sveta v Lišove

Lišov je kvôli svojej geografickej polohe pomerne izolovaný od ostatných obcí i miest. Možno aj tento fakt prispel k zachovaniu mnohých prvkov ľudovej kultúry a ľudovej architektúry. To platí aj pre Lišovské múzeum - tradičný roľnícky dom, pretože reprezentuje ľudovú architektúru Hontianskej oblasti a tradičné bývanie. V súčasnosti však v tradičnom Lišovskom múzeu vystavujú netradičnú zbierku masiek z celého sveta. Niekoľko stoviek masiek od zberateľa Martina Davida  Clarka z Anglicka je ojedinelá svojho druhu, nájdete  v nej aj približne päťtisíc rokov starú keramickú pohrebnú masku, ale aj masku Lady Gaga k piesni G.U.Y. V našej kultúre sú masky známe najmä z fašiangového obdobia, doteraz sa na mnohých miestach táto tradícia zachovala. Martin David Clark, riaditeľ Grampus Heritage viedol v roku 2016 v Lišovskom múzeu projekt výstavby keltského domu z doby železnej. Spolupráca s ním je pre múzeum dlhodobo veľmi prínosná.

Miroslava Hanuliaková