Lyžiarsky kurz žiakov Základnej školy E.M. Šoltésovej

Lyžiarsky kurz prebiehal v Kokave, keďže v mieste ubytovania v Látkach boli nevyhovujúce podmienky. Lyžiarskeho kurzu sa zúčastnilo 33 žiakov siedmeho ročníka, 23 žiakov začínalo kurz ako nelyžiari. Počas kurzu sa žiaci postupne zoznamovali so základmi zjazdového lyžovania. Svoje týždenné snaženie žiaci prezentovali v posledný deň kurzu, kedy sa konali preteky. Na záver sa uskutočnilo vyhodnotenie, kde boli ocenení najlepší. Najviac nás teší, že všetci účastníci končili kurz ako lyžiari a každý dokázal úspešne absolvovať záverečné preteky, čím sme splnili cieľ kurzu.

Maroš Skopal