Krupinské vianočné sviatky

Príchod Vianoc Krupinčanom príjemnú „atmosféru“ priniesol aj bohatý vianočný program na krásne osvetlenom Svätotrojičnom námestí. V každodennej uponáhľanosti často zabúdame na to podstatné, a to je rodina, ale aj spolupatričnosť k ostatným. Niekedy stačí na povzbudenie dobré slovo. Preto by sme v čase adventu mali navštevovať ľudí s láskou a ochotou im pomáhať. Vianočné sviatky pokoja a mieru v znamení narodenia Ježiša Krista symbolizuje  od 11. storočia aj ľudová dramatizácia vianočného príbehu narodenia Ježiša Krista, neskôr stavanie jasličiek a potom aj adventný veniec a vyzdobený vianočný stromček. Už niekoľko rokov tešia Krupinčanov na Svätotrojičnom námestí živé jasličky – Betlehem, ako aj pekný vianočný program.  Ten v kontexte Krupinských Vianoc začal 5. decembra príchodom Mikuláša medzi deti v Domčeku CVČ a končí 8. januára Novoročným koncertom známeho a mimoriadne umelecky zdatného Speváckeho zboru pri Rímsko-katolíckom kostole narodenia Panny Márie. V dňoch od 16.- do 17. decembra sa Svätotrojičné námestie premenilo na miesto, kde sa pred vianočným obdobím môžu stretnúť a byť spolu celé rodiny, priatelia a známi, pretože na to bola vytvorená príležitosť. Takzvaný „Vianočný radničný rínok“ otvorilo 16. decembra vystúpenie detí materských a základných škôl, a tiež študentov stredných škôl. Napriek mrazivému počasiu sa námestie zaplnilo množstvom ľudí, veď okrem účinkujúcich detí prišli rodičia a starí rodičia a priatelia a známi, ktorí sa tešili na program detí. A bolo to úžasné, najmä svojou bezprostrednosťou tých najmenších, ktorí na javisku ukázali svoj program. Vo vianočných koledách dominovali žartovné a parodické prvky, mnohé obsahovali motív pýtania peňazí, čo vzbudilo pobavenie u divákov – prizerajúcich. Na javisku sa predviedli i chlapci s betlehemskými hrami.

 Miroslava Hanuliaková

 

Vianočné sviatky

Táto fotogaléria je prázdna.