Kráľovský sprievod Krupinou

Pred 770 rokmi  Bela IV. udelil nášmu mestu kráľovské výsady.  Krupinčania sa v piatok poobede 30. mája napriek chladnému oblačnému počasiu  vo veľkom počte zhromaždili na Malom rínku. Okrem štýlovo historicky odetého obyvateľstva - s mešťanmi , rôznymi postavami z histórie mesta, napríklad poslednými bosorkami  a nechýbal ani známy  krupinský poet Sládkovič - na tribúne už príchod kráľa hlučne vítala temperamentná bubenícka šou Campany Batucady. Kráľovský pár na koči ťahanom konským záprahom Janka Francistyho v čele dlhého sprievodu sprevádzal primátor mesta Ing. Radoslav Vazan. Iste, za 770 rokov mesto prešlo mnohými premenami, aj okolostojaci a prizerajúci  sprievodu sa kráľovskému páru neklaňali, ale blýskali fotoaparátmi. Stredoveká šou pokračovala pred mestským domom na Svätotrojičnom námestí  lemovanom jarmočnými stánkami a ďalej do svojho cieľa na Amfiteáter Viliama Polónyiho.
Miroslava Hanuliaková

Fotogaléria

Táto fotogaléria je prázdna.