Konferencia mladých lídrov

V dňoch 30. septembra až 3. októbra som sa zúčastnila na celoslovenskej Konferencii mladých lídrov v Belušských Slatinách, kde som mala možnosť absolvovať  podujatie  zamerané na rozvoj osobnosti a manažérskych zručností  študentov. Súťaž organizovala nezisková organizácia, ktorá patrí medzi inštitúcie poskytujúce podnikateľské vzdelanie mladým ľuďom.  Ako úspešná absolventka programu aplikovaná ekonómia, ktorý som absolvovala v minulom školskom roku a držiteľka medzinárodného certifikátu podnikateľských zručností ESP, som bola vybraná spolu s dvadsiatimištyrmi najúspešnejšími študentmi  z celého Slovenska zúčastniť sa na danom podujatí. Prvý deň sme mali aktivity, pri ktorých sme sa mali netradičnými kreatívnymi spôsobmi navzájom zoznámiť a naučiť sa pracovať tímovo. V nasledujúci deň prišli naše vedomosti rozšíriť o prezentačné zručnosti lektori z firmy AT&T. Neskôr pre nás pripravili lektori diskusiu s členmi správnej rady neziskovej organizácie na tému úspech a osobný rozvoj. Ďalší deň boli pre nás pripravené outdoorové aktivity od Štúdia zážitku, ktoré nás naučili lepšie komunikovať a spolupracovať. Tieto aktivity boli zaujímavé a získali sme v nich úplnú dôveru všetkých členov konferencie. Neskôr nám pani Anna Sýkorová predstavila hru s názvom Antropos, v ktorej sme riešili kritické situácie k zvolenej téme. Účasť na tejto konferencii bol pre mňa nezabudnuteľným zážitkom. Nezabudnem na úžasných nových priateľov, na skvelých lektorov, na dobrovoľníkov a celý organizačný tím. Ďakujem všetkým, ktorí mi to umožnili a všetkým študentom odporúčam nebáť sa vyskúšať akúkoľvek podobnú výzvu a aktivitu.

Katarína Poliaková

žiačka 4. ročníka študijného odboru obchodná akadémia SOŠOaS v Krupine

Belušské Slatiny