Hviezdoslavov Kubín

V dňoch 4. a 5. marca  2014 sa v ZŠ J. C. Hronského uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

I. kategória

Poézia                                                                        Próza

1. Barbora Melichová 1. A                                         1. Lucia Konôpková 2. B

2. Michal Gregáň 2. A                                                2. Zuzana Lapinová 1. B

3. Sofia Povaľačová 3. C                                           3. Andej Kočiš 3. C

 

II. kategória

Poézia                                                                        Próza

1. Andrej Repický 4. B                                              1. Veronika Kružliaková 5. B

2. Jozef Krilek 4. B                                                    2. Mathias Jouvenat 5. B

3. Natália Kamasová 6. A                                          3. Adriana Fojtíková 6. C

 

III. kategória

Poézia                                                                        Próza

1. Miroslav Ištván 7. B                                                          1. Cecília Miškovová 7. B

2. Karin Bartošová 8. C                                                         2. Marián Hriňo 8. C

3. Viktória Lihocká 8. C                                                         3. Barbora Cesnaková 8. A

 

13. marca 2014 prví z každej kategórie budú našu školu reprezentovať v okresnom kole.