Gymnazistka Daniela zvíťazila

Dňa 6. apríla sa dve naše študentky - Alexandra Ladzianska a Daniela Horváthová (študentky 3.G triedy) spolu s Verešom zúčastnili 62. Hviezdoslavovho Kubína na Zvolenskom zámku. Súťaž patrila do IV. kategórie, kde súťažili študenti stredných škôl a osemročných gymnázií v prednese poézie a prózy. Daniela Horváthová zvíťazila v kategórii prednes poézie. Zvolila si výber z tvorby významného predstaviteľa modernej slovenskej poézie –  Miroslava Válka. V jej kategórii súťažilo 13 súťažiacich a Daniela si svojim prednesom vybojovala krásne 1. miesto. V dňoch 5. – 6. mája 2016 sa zúčastní krajskej prehliadky umeleckého prednesu s názvom 57. Sládkovičova Radvaň, ktorá sa bude konať v Banskej Bystrici. Víťazi tejto súťaže ďalej postúpia na celoslovenskú prehliadku Hviezdoslavovho Kubína. Daniele držíme palce.

Daniela Horváthová: „Na recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín sme sa pripravovali zhruba 3 týždne. Keďže každá súťaž si vyžaduje istú dávku zodpovednosti a správneho prístupu, ani mňa neobišla tréma, hoci sa tejto súťaže zúčastňujem pravidelne každý rok. Vždy je to však pre mňa niečo nové a obohacujúce, pretože každým rokom sa mi podarilo získať viac skúseností, ktoré mi pomáhali recitačný prejav vylepšovať. Na krajskú prehliadku súťaže Sládkovičova Radvaň sa veľmi teším, pretože získam ďalší zážitok a skúsenosti, ktoré ma do budúcnosti usmernia snáď len tým správnym smerom.“

Mgr. Oľga Gajdošíková