Deti dostanú darček za vysvedčenie, koncert Boney M

V nedeľu 31. januára 2016 budú Levice v objatí tónov svetových hitov, v objatí farieb, dobrého rytmu, pretože v rámci 6. ročníka benefičného koncertu Objatie tónov vystúpi legendárna skupina Boney M s líderkou Maizie Williams. Ďalej vystúpia Korben Dallas, P U Ľ S - Poddukelský umelecký ľudový súbor, Zumba s Gabikou a moderátor Sajfa“.  Zmysluplné podujatie bude usporiadané v miestnej športovej hale pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím, žiakov špeciálnych tried a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Cieľom benefičného koncertu je ponúknuť zábavu i pre ostatných pozvaných návštevníkov podujatia. Pestrý program otvorí o 14 .00 hod. tradičný workšop - zumba  s Gabikou z Levíc. O  pohodlie a komfort divákov sa budú starať animátori, dobrovoľníci z radov študentov, ako aj sympatizanti Občianskeho združenia Ostrov a Občianskeho združenia Milan Štefánik, ktorí pomáhajú pri pohybových workšopoch a tvorivých dielňach. Asistujú aj pri zabezpečení občerstvenia, ktoré je pre divákov, tak ako po iné roky ,poskytnuté zdarma. V mene všetkých organizátorov ďakujem našim partnerom- dobrovoľníkom a sponzorom za  pomoc a podporu. Som veľmi rada, že aj žiaci našej školy sa opäť ocitnú medzi divákmi , aj vďaka tomu, že   organizátori benefície sponzorsky zabezpečili dopravu na koncert pre našich žiakov zdarma. Určite na tento darček za polročné vysvedčenie budú žiaci dlho spomínať.

Za organizačný tím - PaedDr. Beáta Miškovičová, ZŠ s MŠ Hontianske Moravce