Deň otvorených dverí

Štrnásteho apríla sa opäť otvorili brány našej školy, aby sme v nich privítali budúcich prvákov a ich rodičov. Pán riaditeľ privítal vzácnu návštevu a predškolákom predstavil rozprávkové bytosti, ktoré nečakane navštívili našu školu. Kocúr v čižmách a jeho pomocníčky myšky sprevádzali budúcich školákov každým zákutím našej školy, aby našli všetko, čo nájsť mali a neprišli o žiadnu zábavu. Na interaktívnej tabuli pomáhali vyfarbiť kocúrovi kamaráta a jeho zámok, v ktorom býva. Kocúr sa rozhodol, že z našej školy odletí do inej krajiny, a tak mu predškoláci pomohli na elektronických stavebniciach postaviť lietajúci tanier. Cestou sa nevyhli ani práci s tabletmi, učebni biológie či chémie. V jazykovom laboratóriu si vyskúšali, ako žiaci pracujú na hodinách anglického jazyka a nakukli do štúdia školskej televízie ŠOLTV. Kým sa predškoláci pomocou pani vychovávateliek premenili na krásne, milé mačky, pán riaditeľ predstavil rodičom činnosť našej školy. Najväčšiu radosť mal Kocúr pri záverečnom tanci, ktorý si spolu s predškolákmi nacvičil. Po ceste plnej zaujímavých objavov si Kocúr našiel veľa šikovných a bystrých kamarátov. Cesta to bola veru poriadne únavná a vyčerpávajúca, preto malých hladošov nakoniec Kocúr pozval na malé občerstvenie. Budúci prváci nás presvedčili, že detská radosť v očkách a spokojnosť na tvárach rodičov je najväčším poďakovaním, aké nám mohli dať.

Ďakujeme!!!

Kolektív ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej

Deň otvorených dverí

1 | 2 | 3 | 4 >>