Deň narcisov

Deň narcisov sa stal nielen zbierkou s dlhou tradíciou, ale zároveň dňom, ktorý spája ľudí v myšlienke spolupatričnosti a pomoci. Obyvatelia Krupiny majú aj tento rok príležitosť vyjadriť svoju účasť s postihnutými a ich rodinami a podporiť výskum, preventívne programy, ako aj samotných onkologických pacientov prostredníctvom Ligy proti rakovine. Už po dvadsiaty krát sa v piatok 15. apríla 2016 aj v uliciach nášho mesta, v kanceláriách, v školách, v podnikoch, v závodoch objavia malé žlté kvietky ako symboly ľudskej spolupatričnosti a pomoci onkologickým pacientom. Dobrovoľné finančné príspevky budú vyberať dobrovoľníci – študenti označení identifikátorom – odznakom s motívom Deň narcisov 2016 a budú mať pri sebe pokladničku, ktorá musí mať tiež svoje ochranné prvky s logom Deň narcisov 2016. Za svoj dobrovoľný finančný príspevok darcovia obdržia kvietok narcisu, ktorý vyjadruje spolupatričnosť v boji proti rakovine. Veríme, že sa do tejto veľkej humanitárnej akcie zapojíte a pomôžete Lige proti rakovine získať prostriedky na pomoc v boji s onkologickými chorobami.

Za pomoc Vám ďakujeme.