Čas dospelosti – zelené stužky

Noví prváčikovia prešli bránami nášho gymnázia 2. septembra 2015. Maturitný ročník sa im zdal vzdialený a o stužkovej slávnosti počuli z rozprávania svojich spolužiakov. Dnes sú už dospelí ľudia, maturanti.  Čas prežitý v školských laviciach v našom gymnáziu ich obohatil nielen o veľké množstvo vedomostí, ale aj zážitkov a priateľstiev. Pomaly sa jedna etapa ich života skončí a ďalšia nová začne, pretože sa úspešne dostali do maturitného ročníka. A tak sa 9. novembra 2018 študenti, rodičia a pedagogický zbor stretli na slávnostnom odovzdávaní zelených stužiek. Stužkovú slávnosť 4.G začala slávnostným nástupom budúcich maturantov. Nasledoval krásny emotívny príhovor Palka Mikulčíka, v ktorom zhrnul ich štúdium, poďakoval mame a otcovi, pedagogickému zboru, pani riaditeľke a triednym  profesorkám. Potom triedna učiteľka Oľga Gajdošíková ozdobila svojich študentov zelenou stužkou, ktorá symbolizuje mladosť a nádej. Pani riaditeľka Mgr. Anna Borbuliaková, triedna učiteľka Mgr. Oľga Gajdošíková a zástupca rodičov, Ing. Cyril Mackov svojimi  príhovormi oslovili všetkých prítomných. Študentom popriali veľa úspechov do ďalších mesiacov, rodičom poďakovali za výchovu svojich detí a pedagogickému zboru za trpezlivosť a odovzdané vedomosti. Po učiteľskom a rodičovskom tanci sa všetci tešili na najzábavnejšiu časť večera, na program. Určite v nás zanechá veľa úsmevných momentov a budeme mať na čo spomínať. O polnoci čakal novú triednu, Mgr. Janku Izákovú súd, počas ktorého ju študenti prinútili podpísať desatoro, ktoré im uľahčí posledné mesiace strávené na gymnáziu. A študentom už nič nebránilo zabávať sa do skorého rána. Budúcim maturantom prajeme veľa úspechov a síl, ktoré budú nasledujúce mesiace potrebovať, pretože ich už v máji čaká skúška dospelosti.

Mgr. Oľga Gajdošíková

Stužková