Bzovícke prievody

V Bzovíku sa opäť slávili prievody. Ide o miestny sviatok, kde si veriaci tejto starobylej farnosti pripomínajú návrat do lona Katolíckej Cirkvi pred 300 rokmi na Bielu nedeľu alebo Nedeľu Božieho Milosrdenstva. Úspešnú rekatolizáciu v tejto a v okolitých farnostiach mali na starosti jezuiti. Približne pred 300 rokmi veriaci vyznali opäť vieru v katolícku cirkev a opäť sa po niekoľkých rokoch vrátili od protestantského vierovyznania ku katolíckemu. Nedeľnú homíliu predniesol  dominikán brat Michal - správca farnosti Zvolen Západ. Zdôraznil tri aspekty života veriaceho človeka...  Počas prievodov chodia mladí ľudia na sv. omšu oblečení v krojoch a aktívne sa zapájajú do slávenia sv. liturgie buď čítaním z lekcionára alebo donesením obetných darov. Po slávnostnej sv. omši pripravili miestni seniori občerstvenie pri kostole a nechýbali ani bzovícki muzikanti.

Bzovícke prievody

Táto fotogaléria je prázdna.